Van WR mag u meer verwachten

WR.nl Werving.Selectie.Consultancy bestaat sinds 1989. Werving en Selectie voor Engineers, ICT-ers, Accountingmedewerkers, en Salesmanagers. Werving en Selectie met kracht en tegen scherp tarief.

WR.nl zit in de markt en heeft veel vacatures. WR.nl bepaald jouw volgende baan. Selectie voor specialisten.

De snelle zoekmachine van WR

Arbeidsrecht

WR weet wat jou bezighoudt. Daarom bieden wij helder en bondig gebundelde kennis over onderwerpen die ertoe doen. Het arbeidsrecht raakt iedereen, zowel ondernemers als werknemers. WR houdt je scherp door je te attenderen op de laatste ontwikkelingen op dit gebied!

Kijk snel naar onze fiscale tips voor ondernemers en werknemers.

Veranderingen in de WW

Het huidige kabinet is druk bezig om het arbeidsrecht te hervormen, voornamelijk door middel van de nieuwe Wet Werk & Zekerheid. Deze hervormingen hebben ook invloed op de WW. WR heeft alles voor je op een rijtje gezet.

Wanneer je op dit moment werkloos wordt, hebt je maximaal 38 maanden recht op het ontvangen van een WW-uitkering. Dit is en blijft gekoppeld aan het arbeidsverleden. Met ingang van 1 januari 2016 worden deze 38 maanden gefaseerd teruggebracht naar 24 maanden: per kwartaal wordt de maximale duur van de WW met 1 maand ingekort. Op die manier zal in 2019 de nieuwe maximumduur van 2 jaar worden bereikt.

De eerste tien jaar dat een werknemer arbeid verricht, wordt er ieder jaar een maand WW opgebouwd. In de jaren daarna zal elk jaar een halve maand worden opgebouwd, tot het maximum van 24 maanden bereikt is. Overigens blijven alle jaren die je voor 2016 hebt gewerkt voor 1 maand tellen.

Per 1 juli 2015 zijn twee andere onderdelen van de nieuwe Wet Werk & Zekerheid al ingegaan: de wijzigingen betreffende passende arbeid en de inkomensverrekening.

Wanneer je een WW uitkering ontvangt en daarbij deels gaat werken, werd tot voor kort ‘urenverrekening’ toegepast. Hierbij werden de uren die je werkte van je uitkering afgetrokken. In het nieuwe systeem wordt in plaats daarvan een ‘inkomensverrekening’ toegepast: nu wordt slechts een deel van de extra inkomsten in mindering gebracht op je WW uitkering.

De wijziging betreffende passende arbeid is ingrijpend: in plaats van 12 maanden wordt de termijn waarbinnen een werknemer niet hoeft te solliciteren op een baan onder zijn of haar opleidings- en ervaringsniveau verlaagd naar 6 maanden.

Uiteraard hoop je zo snel mogelijk uit de WW te komen wanneer je je baan verliest. WR helpt je om snel verder te komen op de arbeidsmarkt!