Consolidatie?

Consolidatie is een begrip dat je als administrateur en als controller vroeg of laat tegen zult komen. Vaak is het zo dat een BV of NV niet op zichzelf staat. In de praktijk komt het bijvoorbeeld regelmatig voor dat een BV haar onroerend goed heeft ondergebracht in een Vastgoed BV, of haar wagenpark in een Verhuur BV. Als dit het geval is en er is sprake van een verbondenheid met een andere BV, zal er hoogstwaarschijnlijk sprake zijn van een geconsolideerde jaarrekening.

Alvorens naar het werkelijke consolidatieproces te kijken, zullen we eerst een aantal begrippen behandelen, die met de consolidatie te maken hebben.

In het kader van financieel-economische relaties die ondernemingen onderling kunnen hebben- men spreekt in dit verband wel over verbonden ondernemingen- zijn de volgende drie begrippen van belang:

  1. Deelneming
  2. Dochtermaatschappij
  3. Groepsmaatschappij

Er is sprake van een:

Ad 1. Deelneming Consolidatie:

  • Deze kapitaalverschaffing dient om een duurzame band aan te gaan.
  • Kapitaalverschaffing en de duurzame band worden aangehouden ten behoeve van de eigen werkzaamheid

Het bestaan van een deelneming wordt wettelijk vermoed bij een kapitaalverschaffing van ten minste 20% van het geplaatste aandelenkapitaal.

Ad 2. Consolidatie Dochtermaatschappij: 

  •  Er moet sprake zijn van kapitaalverschaffing
  • Meer dan de helft van de bestuurders of van de commissarissen kan ontslaan.

Zeggenschap is hier dus bepalend, niet de omvang van de kapitaalverschaffing. De NV/BV die de beslissende zeggenschap kan uitoefenen in een andere NV/BV wordt in dit verband vaak de moedermaatschappij genoemd. Er is sprake van een groepsmaatschappij als deze samen met een andere BV/NV in een groep is verbonden. Om in dit verband te spreken van een groep, moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

Ad 3. Consolidatie Groepsmaatschappij:

  •  Er moet sprake zijn van een economische eenheid
  • De in de economische eenheid opererende vennootschappen moeten organisatorisch verbonden zijn. (gemeenschappelijk beleid)

Nu we het onderscheid hebben bepaald tussen deze begrippen, zullen we kijken wat nu eigenlijk een geconsolideerde jaarrekening is, en waarom en wanneer er geconsolideerd moet worden.

 Meer dan de helft van stemrechten in de AVA