02 - Waarom consolideren?


Hoofdeisen voor de externe jaarrekening volgens het burgerlijk wetboek:

  • De jaarrekening moet een zodanig inzicht geven dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen en het resultaat;
  • De balans moet de grootte van het vermogen en zijn samenstelling in actief- en passiefposten moet geven;
  • De winst- en verliesrekening moet de grootte van het resultaat en zijn afleiding uit de posten van baten en lasten weergeven.

Het zal duidelijk zijn dat aan deze eisen gesteld aan de groep, beter kan worden voldaan met behulp van een geconsolideerde jaarrekening dan met de enkelvoudige jaarrekening van de moedermaatschappij.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.