03 - Wanneer consolideren?


De vraag die we nog niet hebben beantwoord, is wanneer nu voor verbonden ondernemingen een geconsolideerde jaarrekening moet worden opgesteld. Hierover staat in het burgerlijk wetboek het volgende:

  • De rechtspersoon die, alleen of samen met een andere groepsmaatschappij, aan het hoofd staat van zijn groep, neemt in de toelichting van zijn jaarrekening een geconsolideerde jaarrekening op van de eigen financiële gegevens met die van zijn dochtermaatschappijen in de groep en andere groepsmaatschappijen. (lid 1)
  • Een rechtspersoon waarop lid 1 niet van toepassing is, maar die in zijn groep een of meer dochtermaatschappijen heeft, neemt in de toelichting van zijn jaarrekening een geconsolideerde jaarrekening op. Deze omvat de financiële gegevens van het groepsdeel, bestaande uit de rechtspersoon, zijn dochtermaatschappijen in de groep en andere groepsmaatschappijen die onder de rechtspersoon vallen. (lid 2)

Uit bovenstaande kan worden afgeleid dat geconsolideerd worden:

  • Dochtermaatschappijen die tevens groepsmaatschappij zijn
  • Andere groepsmaatschappijen

Dochtermaatschappijen die geen groepsmaatschappij zijn, worden dus niet geconsolideerd. Anderzijds moeten ondernemingen waarin geen kapitaalparticipatie bestaat , wel worden meegeconsolideerd als ze groepsmaatschappij zijn.

Het bovenstaande kunnen we toelichten aan de hand van het volgende voorbeeld

Voorbeeld verbonden ondernemingen – wel of geen consolidatie ?
                                                       | NVA |
Tussenholding               | BVB |             | BVC |
                               | BVD | | BVE | | BVF |


Alle BV´s zijn dochtermaatschappij van NV A en - samen met NV A – groepsmaatschappij. Hierdoor is NV A, die aan het hoofd van de groep staat, in principe een geconsolideerde jaarrekening moeten samenstellen van de eigen financiële gegevens en die van alle BV´s. BV B kan gebruik maken van de vrijstelling van deelconsolidatie door tussenholdings.

Er zijn een aantal posten die uitsluitend in de geconsolideerde jaarrekening voorkomen:

  1. het aandeel van derden in groepsmaatschappijen (credit op de balans)
  2. het aandeel van derden in het geconsolideerde resultaat na belastingen (debet op de winst- en verliesrekening).

Hierover verder meer in de oefenopgaven.

Nu we kennis hebben gemaakt met een aantal belangrijke begrippen met betrekking tot verbonden organisaties en hebben gezien wanneer en waarom er geconsolideerd moet worden, is het tijd om de techniek van het consolideren te bekijken.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.