04 - Wat is een geconsolideerde jaarrekening?


Een jaarrekening van een moedermaatschappij en één of meer dochtermaatschappijen, waarin het groepsvermogen en het groepsresultaat worden weergegeven alsof alle tot de groep behorende juridisch zelfstandige ondernemingen één onderneming vormen.

In de geconsolideerde jaarrekening worden de onderlinge leveringen geëlimineerd (intercompany omzet), alsmede de winst op onderlinge leveringen die nog niet hebben geleid tot verkopen aan derden. Ook de onderlinge financiële betrekkingen tussen de leden van de groep worden geëlimineerd, denk bijvoorbeeld aan rekening courant verhoudingen tussen de groepsleden of onderlinge debiteuren- en crediteurenverhoudingen.

Nadat deze eliminaties hebben plaatsgevonden, geeft de geconsolideerde resultatenrekening uitsluitend de verkopen aan derden en de daarop gerealiseerde winst, terwijl uit de geconsolideerde balans de positie van de groep tegenover derden blijkt.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.