Beperkingen van Balanced ScoreCard

De BSC is geen wondermiddel, maar een instrument. De BSC is niet bedoeld om strategie te
ontwikkelen, maar om te kijken waar je nu staat en om te bepalen of je op koers ligt en je
doelen ook daadwerkelijk haalt. De BSC wordt vanuit principes ingezet onder de volgende ranvoorwaarden:

• de missie en visie van de organisatie zijn al vastgelegd;
• de balans tussen de organisatie en de omgeving die nodig is om winst te maken (de
strategie) is al bekend;
• de kritieke succesfactoren en kerncompetenties van de organisatie zijn vastgelgd;
• de informatiestromen zijn overzichtelijk;
• er is sprake van een heldere administratieve organisatie.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.