Missie en Strategie

De Balanced ScoreCard neemt als uitgangspunt de missie en strategie:

Onder Missie wordt verstaan de bestaansgrond van de organisatie en waardoor zij waardevol is voor de betrokkenen.

Strategie geeft de koers aan die een organisatie moet varen om haar missie (hoofddoel) te bereiken. Dit hoofddoel bestaat uit een aantal subdoelen. Wil men het hoofddoel bereiken dan moet men eerst deze subdoelen realiseren. De subdoelen kunnen naar kritieke succesfactoren worden vertaald.

In het algemeen zijn de volgende niveaus van belang wil men de strategie bepalen: corporate strategie en business strategie. Corporate strategie geeft aan op welke markt het bedrijf actief wil zijn en welke producten moeten voornamelijk geproduceerd worden.
De business strategie geeft aan wat het onderscheidenvermogen van het bedrijf is t.o.v. de concurrenten. Deze subdoelen bestaan, rekening houdend met de Balanced Scorecard gedachte, uit volgende vier perspectieven:

Het leveren van kwaliteit (Klant perspectief)
Kwaliteit is een belangrijk aspect. Een goede kwaliteit betekent dat de klanten tevreden zijn wat resulteert in een goede en duurzame relatie met de klant. Hierdoor wordt de concurrentiepositie van de onderneming t.o.v. de concurrenten verbeterd.

Goede doorloop van de orders (Intern perspectief)
Een ander punt waarop men zich kan onderscheiden van de concurrentie is door de producten tijdig en snel te leveren.

Het optimaliseren van het kostenniveau (Innovatief perspectief)
Om zich te onderscheiden van de concurrentie op kostenniveau zal een onderneming manieren moeten bedenken om kosten te reduceren.

Het nastreven van continuïteit (Financieel perspectief)
Streven naar continuïteit van de organisatie. Om de continuïteit te waarborgen, moet men een permanente positieve kasstroom nastreven.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.