11 - Gerechtelijk traject

Debiteurenbeheer | Creditcontrollers

Dagvaarden

 1. De vordering wordt aangeleverd
 2. Je maakt de dagvaarding op
 3. Je vraagt een uittreksel GBA bij de gemeente op
 4. Je controleert de gegevens en de kosten
 5. Je vergelijkt de gegevens van de GBA met de gegevens die de klant heeft aangeleverd
 6. Je zet de zitting minstens 3 weken verder

Vonnis

 1. Je krijgt het vonnis
 2. Je controleert of de vordering is toegewezen
 3. Je controleert of de debiteur is komen opdagen en een regeling heeft via de rechter
 4. Je controleert de kosten

Betekenen

 1. Je maakt de betekening op
 2. Je zet er een termijn op van 5 dagen om te reageren
 3. Als er een regeling is afgesproken via de rechter dan mag je niet betekenen

Beslag
Er zijn 4 soorten beslag:

 1. Loonbeslag
 2. Bankbeslag
 3. Beslag roerende zaken
 4. Beslag onroerende zaken

Loonbeslag

 1. Je informeert naar het inkomen van de debiteur.
 2. Dit kan zijn een salaris van een werkgever of een uitkering.
 3. Als je de informatie niet van de debiteur krijgt dan ga je het opvragen bij de sociale dienst en het uwv.
 4. Heeft de debiteur geen uitkering dan heeft hij waarschijnlijk een baan. Als de debiteur niet wil zeggen waar hij werkt dan leg je bankbeslag aan het einde van de maand.
 5. Als je de informatie terug krijgt van de uitkerende instantie of de werkgever, dan bekijk je of er al andere beslagen op gelegd zijn.
 6. Indien dit het geval is bekijk je voor hoeveel er beslag is gelegd in totaal. En hoeveel beslagleggers er zijn
 7. Als de baten niet opwegen tegen de kosten dan leg je beslag roerende zaken
 8. NB. Als de belasting dienst of een uitkerende instantie al beslag heeft gelegd voor een groot bedrag dan kan je beter geen beslag leggen. Deze instanties zijn namelijk preferent. In dat geval ga je ook over tot beslag roerende zaken
 9. NB. Er mag GEEN beslag gelegd worden op studiefinanciering, kinderbijslag, toeslagen van de belastingdienst (bijv huurtoeslag, zorgtoeslag etc) en voorlopige terug gave van de belastingdienst

Bankbeslag

 1. Als er een rekeningnummer bekend is dan informeer je welke bank het is en dan leg je daar beslag op
 2. Als er geen rekeningnummer bekend is dan leg je mulitibankbeslag. Dat betekend dat je op 5 banken beslag legt. Namelijk: ABN Amro, ING bank, Postbank, Rabobank en de Fortisbank
 3. Je vult in het beslagstuk de juiste gegevens in. Namelijk: B(urger)S(ervice)nummer, naam, adres, woonplaats en geboortedatum
 4. Bankbeslagen worden altijd aan het einde van de maand gelegd. De meeste salarisstortingen vinden aan het einde van de maand plaats

Beslag roerende zaken

 1. Beslag roerende zaken zijn dingen die verplaatst kunnen worden zoals bijv t.v., radio, wasmachine etc.
 2. Er wordt een aankondiging gedaan per brief, als je op de datum niet thuis bent dan wordt de deur opengebroken door een slotenmaker. Alle waardevolle spullen worden genoteerd.
 3. Daarna krijgt de debiteur nog de kans om een regeling te treffen. Doet de debiteur dat niet of komt hij het niet na dan worden de spullen daadwerkelijk in beslag genomen.

Beslag onroerende zaken

 1. Een koophuis is het meest bekend
 2. met dit beslag kan een betaling worden afgedwongen of het koophuis kan verkocht worden om de schulden af te lossen
 3. Hypotheekverstrekkers hebben geen vonnis nodig

Schuldsanering

 • Als een debiteur niet meer uit zijn schulden zelf kan komen dan kan hij contact opnemen met de gemeentelijke kredietbank of een andere instantie.
 • Hiervoor is wel een wachtlijst.
 • Na de schuldsanering kan de debiteur in de WSNP komen. Hierover beslist de rechter.

WSNP/Faillissement

 • Als de rechter een uitspraak gedaan heeft inzake de WSNP, moeten alle vorderingen ingediend worden bij een curator.
 • WSNP staat voor Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen.

Kosten deurwaarder

 • Dagvaarding € 70,85
 • Betekening € 68,20
 • Beslag vanaf € 93,21 

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.