De laatste waarde in een kolom bepalen


Bij grote werkbladen is het handig als u de laatste waarde in een kolom kunt bepalen en in een andere cel kunt neerzetten. Dit kan op twee manieren: met een formule of met een Visual Basic-macro.

1. De laatste waarde van een kolom bepalen met een formule

Zet eerst in kolom A in een nieuw werkblad een aantal getallen of teksten. Zet daarna de muiswijzer op een lege cel, bijvoorbeeld in D2 en voer daar de volgende functie in:

=INDEX(A:A;AANTALARG(A:A))

Let op: bij deze methode mogen er geen lege cellen voor de laatste gevulde cel in de kolom voorkomen.

2. De laatste waarde van een kolom bepalen met een macro

Om de laatste waarde van een kolom inclusief het exacte celadres te bepalen maakt u een macro. Daarbij gaat u als volgt te werk:

1. Schakel met de toetsencombinatie Alt+F11 over naar de ontwikkelomgeving van Excel.
2. Kies in het menu Invoegen de opdracht Module.
3. Schrijf in het codevenster de volgende macro:

Sub LaatsteCelInKolomBepalen()
Sheets("Blad1").Activate
MsgBox Range("A65536").End(xlUp).Value & Chr(13) & _ " in cel " & Range("A65536").End(xlUp).Address
End Sub

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.