01 - Kennismaken


De International Financial Reporting Standards (IFRS) is een set van afspraken over hoe bedrijven hun jaarverslag moeten presenteren.

De Europese Commissie heeft in een verordening vastgelegd dat alle beursgenoteerde bedrijven vanaf 1 januari 2005 hun jaarverslag moeten presenteren volgens de IFRS richtlijnen. Kern van de verandering is, dat het minder gaat over de hoogte en meer over de kwaliteit van de winst. Ook uniformiteit binnen Europa omwille van de vergelijkbaarheid van ondernemingen was een argument voor invoering.

De nationale wetgeving prevaleert echter nog steeds (Burgerlijk wetboek, Titel 9). In de wet is er een bepaling opgenomen dat (niet beursgenoteerde) bedrijven hun jaarrekening mogen inrichten volgens IFRS.

Doordat IFRS voor alle Europese beursgenoteerde bedrijven geldt, ontstaan er afwijkingen, beperkingen of aanvullende bepalingen met de Nederlandse regelgeving. Dit komt omdat eventuele wijzigingen sneller zijn door gevoerd in de RJ, dan dat er een wettelijke wijziging is doorgevoerd. In hoofdstuk 2 wordt er dieper ingegaan op de invloed van IFRS voor het Nederlandse bedrijfsleven en de verschillen tussen IFRS en de RJ.

IFRS omvat de oudere International Accounting Standards (IAS). Deze IAS regels zijn niet komen te vervallen, maar zijn uitgebreid en verder uitgewerkt. Daarnaast zijn er een aantal IFRS richtlijnen toegevoegd om te komen tot de standaard.
Basis voor IFRS is het rapporteren op basis van "Fair Value" (reële waarde), wat zo veel inhoudt als dat er gerapporteerd moet worden op basis van de actuele waarden. Om een voorbeeld te nemen, aandelen in het bezit van een bedrijf konden onder de oude verslagleggingregels geboekt worden tegen de aankoopwaarde. De aankoopwaarde kan totaal verschillen van de huidige marktwaarde. Boeken op basis van de reële waarde moet een beter beeld geven van de actuele waarde van de bezittingen op de balans. Dat kan dan resulteren in een andere winst dan voorheen, zonder dat er in het reële resultaat van het bedrijf, in de dagelijkse werking en dagelijkse financiering een serieus verschil is. De markt, de hoogte van de beurs krijgt meer invloed op de winst- en verliescijfers van een bedrijf.

Gevolg van deze wijziging is wel dat veel bedrijven (met name de verzekeraars en de banken) hun bezittingen gaan "hedgen", om de waarde ervan enigszins te stabiliseren. Om te voorkomen dat er enorme schommelingen kunnen ontstaan in de waarde van het bedrijf en dus ook in de mogelijke waarde van een aandeel op de beurs.

Verantwoordelijk voor het opstellen van de standaard is de IASB, de International Accounting Standards Board, de opvolger van de IASC (International Accounting Standards Committee die in 1973 opgericht werd en de IAS-standaarden vastgelegd heeft.

IFRS is nog steeds geen afgerond verhaal. Nog steeds wordt er gediscussieerd over hoe de standaarden geïnterpreteerd moeten worden. De vraag die voortdurend gesteld wordt is of de veranderde basis van de verslaglegging wel een beter beeld van de realiteit oplevert.

Tevens heeft IFRS in beginsel alleen betrekking op aan een Europees genoteerde onderneming. Bedrijven welke aan de Amerikaanse beurs genoteerd zijn moeten rapporteren volgens US-GAAP.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.