06 - Voorraden


IAS 2


Grondslagen
De volgende methode zijn toegestaan.

  • FIFO
  • LIFO                                     Niet onder IFRS
  • Gemiddelde prijzen
  • IJzeren voorraad               Niet onder IFRS

Dutch GAAP

  • De wet en Richtlijnen staan toe dat voorraden worden geherwaardeerd naar hogere vervangingswaarde of bedrijfswaarde, waarbij de herwaardering naar de herwaarderingsreserve gaat.
  • Het is toegestaan de economische voorraad te waarderen.

IFRS

  • Herwaardering is niet toegestaan (uitsluitend waardering tegen historische kostprijs).
  • Economische waardering is niet toegestaan.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.