07 - Onderhanden werk


IAS 11

Grondslagen
Er zijn 2 methoden.

  • Percentage of completion (POC methode): is winstneming naar rato van de verrichte prestaties bij de uitvoering van het werk.
    Onderhanden werk wordt gewaardeerd tegen de vervaardigingprijs, vermeerderd met de winst die aan dat deel van het project is toe te rekenen.
  • Completed contract (CC methode): winstneming bij voltooiing of oplevering van het project.
    Onderhanden werk wordt gewaardeerd tegen de vervaardigingprijs.

Dutch GAAP

  • Bovenstaande 2 methoden zijn toegestaan.
  • Bij POC methode wordt de winst bepaald door de winst te verwerken naar rato van de verrichte prestaties bij de uitvoering van het werk.

IFRS

  • De CC methode is niet toegestaan. Wanneer de POC methode niet kan worden toegepast (de tussentijdse winst kan niet op verantwoorde wijze worden bepaald), dient de winst bij oplevering worden genomen.
  • Bij POC methode wordt de winst bepaald door de omzet te verwerken naar rato van de verrichte prestaties bij de uitvoering van het werk.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.