08 - Vlottende activa: vorderingen


IAS 32/ 39

Grondslagen
Waardering kan plaatsvinden tegen nominale waarde of de reële waarde.

Dutch GAAP

  • Waardering tegen nominale waarde of tegen lagere reële waarde.

IFRS

  • Waardering tegen reële waarde en mutaties via de resultatenrekening laten lopen.

Overige
De (statische) voorziening dubieuze debiteuren is toegestaan onder IFRS (als de mutaties maar via de resultatenrekening lopen). De dynamische voorziening is niet toegestaan.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.