10 - Eigen vermogen


IAS 10

Grondslagen
Geen specifieke kenmerken.

Dutch GAAP

 • Het eigen vermogen dient als volgt te worden ingedeeld.
  a. Aandelenkapitaal
  b. Agio
  c. Herwaarderingsreserve
  d. Wettelijke reserves
  e. Overige reserves
  f. Niet verdeelde winst
 • Er dienen wettelijke reserves te worden opgenomen.
 • Het garantievermogen (= eigen vermogen en achtergestelde leningen) kan worden vermeld in de jaarrekening.

IFRS

 • Het eigen vermogen dient als volgt te worden ingedeeld.
  a. Aandelenkapitaal
  b. Agio
  c. Herwaarderingsreserve
  d. Reserve koersverschillen
  e. Cumulatief resultaat
 • Er is geen verplichting om wettelijke reserves te vormen.
 • De term garantievermogen komt niet voor.

Overige
In de toelichting van de jaarrekening dient een mutatieoverzicht te worden opgenomen van het eigen vermogen (Dutch Gaap/ IFRS).

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.