11 - Voorzieningen latente belastingen

IAS 12

Grondslagen
Voorziening van latente belastingen ontstaan bij tijdelijke belastbare verschillen (herwaardering van materiële vaste activa) en kunnen worden gewaardeerd tegen nominale waarde of tegen contante waarde.
Nominale waarde is de aanschafwaarde van het object.
De contante waarde is de verwachte economische waarde van het object. D.m.v. de netto contante waarde methode kan deze waarde worden berekend.

Dutch GAAP

  • De voorziening van latente belastingen mag zowel tegen nominale als contante waarde gewaardeerd worden.
  • De Nederlandse wetgeving stelt dat de voorziening zowel als vlottend ls  vaste activa op de balans mag worden gewaardeerd.

IFRS

  • De voorziening van latente belastingen tegen nominale waarde moet worden gewaardeerd.
  • Het is niet toegestaan de voorziening als vlottende activa op te nemen.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.