12 - Voorzieningen( excl. belasting & pensioen)

IAS 37

Grondslagen
Waardering tegen nominale waarde of contante waarde.

Dutch GAAP
De volgende voorzieningen kunnen voorkomen.

  • Groot onderhoud.
  • Assurantie eigen risico (AER).
  • Verzekerde arbeidsongeschiktheidskosten.
  • Reorganisatiekosten.
  • Herstelkosten.

IFRS
De volgende voorzieningen zijn toegestaan.

Reorganisatiekosten. Vorming is mogelijk wanneer er.

  • Een formeel reorganisatieplan is.
  • Er gestart is met de reorganisatie voor de balansdatum of
  • Als de hoofdlijnen in voldoende mate bekend zijn gemaakt bij de mensen, voor wie de reorganisatie gevolgen zal hebben.

Herstelkosten.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.