16 - Consolidatie


IAS 27

Grondslagen
Wanneer een onderneming aan het hoofd staat van een groep is er verplichting om een geconsolideerde jaarrekening op te nemen in de toelichting van zijn jaarrekening. De geconsolideerde jaarrekening moet tegen dezelfde grondslagen worden gewaardeerd als de enkelvoudige jaarrekening.

Dutch GAAP
Onder bepaalde voorwaarden geldt er een consolidatievrijstelling.
Bijvoorbeeld bij.

  • Groepsmaatschappijen die zijn aangekocht om te worden vervreemd in de toekomst.
  • Kleine groepen.
  • Wanneer het teveel kost om de benodigde gegevens te verzamelen) geldt er een consolidatievrijstelling.

IFRS
Er geldt een consolidatieplicht.

Overige
Er zijn 2 methoden van consolidatie.

Integrale consolidatie

  • Alle activa, passiva, bate en lasten van de te consolideren rechtspersoon worden opgenomen in de jaarrekening.
  • Belang van derden in deze onderneming worden afzonderlijk tot uitdrukking gebracht.
  • Balans; direct na het eigen vermogen de post “belangen van derden”.
  • W&V; na het totale groepsresultaat wordt een post opgenomen “aandeel van derden”.

Proportionele consolidatie

  • Alle activa, passiva, bate en lasten van de te consolideren rechtspersoon worden opgenomen in de jaarrekening naar evenredigheid tot het daarin gehouden belang.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.