17 - Leasing

IAS 17

Grondslagen

Er zijn twee soorten.:

Financiële lease
Dit is een leaseovereenkomst waarbij de voor- en nadelen verbonden aan de eigendom geheel of nagenoeg geheel door de huurder worden gedragen (de juridische eigendom kan aan het einde van het contract worden overgedragen door de verhuurder aan de huurder).
Op de balans dient de huurder het lease bedrag te activeren en de financiële verplichting te passiveren. De periodieke betaling moet worden gesplitst in een deel rente (W&V) en aflossing (balans) o.b.v. een annuïteiten overzicht.

Operational lease
Dit zijn alle niet financiële lease overeenkomsten. De periodieke betalingen worden direct verwerkt in de resultatenrekening. In de toelichting op de jaarrekening moet worden vermeld de toekomstige leaseverplichtingen (als niet uit de balans blijkende verplichtingen).

Dutch GAAP
Er zijn kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren om de soort lease te bepalen.

IFRS
Er zijn alleen kwalitatieve indicatoren om de soort lease te bepalen.

Overige
Kwantitatieve indicatoren zijn.

  • 75% criterium: de leaseperiode moet 75% of meer bedragen van de economische levensduur.
  • 90% criterium: de contante waarde van de minimale leasebetalingen moet 90% of meer bedragen van de waarde van het lease object.
    Kwalitatieve indicatoren zijn.
  • De eigendom van het lease object gaat over naar de huurder aan het einde van de leaseperiode.
  • De huurder heeft het recht het lease object te kopen tegen een bedrag ver beneden de reële waarde (op het moment van de eventuele koop).

Wanneer bovenstaande indicatoren positief zijn beantwoord, is er sprake van financiële lease.

Praktijkvoorbeelden
Een beursgenoteerde onderneming heeft aantal eigendomspanden. De betalingen (per kwartaal) werden direct in de resultatenrekening verantwoord onder huisvestingskosten, als zijnde operational lease.
In 2004 werd overgegaan tot financiële lease (na toetsing van de kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren).

A.d.h.v. de contracten (en renteopgave van de bank) kon de oorspronkelijke waarde worden herleid om de journaalposten te maken en de aflossing- en rente tabel (annuïteiten) samen te stellen.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.