19 - Niet uit de balans blijkende verplichtingen


IAS 37

Grondslagen
Hier worden verplichtingen vermeld die op grond van de van toepassing zijnde richtlijnen niet als schuld of voorziening in de balans kunnen worden opgenomen.

Dutch GAAP
De Nederlandse regelgeving vermeld een aantal verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa (= activa waarvan de waarde niet betrouwbare wijze kan worden vastgesteld), die kunnen worden gerubriceerd onder de “niet uit de balans blijkende verplichtingen”.

IFRS
IFRS heeft geen specifieke regelgeving omtrent de “niet uit de balans blijkende verplichtingen”.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.