20 - Gebeurtenissen na balansdatum

IAS 10

Grondslagen
N.v.t.

Dutch GAAP

  • Gebeurtenissen na balansdatum die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op balansdatum, maar voor het opmaken van de jaarrekening, dienen te worden verwerkt in de jaarrekening.
  • Gebeurtenissen na balansdatum die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op balansdatum, na het opmaken van de jaarrekening, dienen te worden verwerkt in de jaarrekening. Voor zover dit onontbeerlijk is voor het inzicht.
  • Een voorgenomen dividenduitkering in Y+1 kan worden opgenomen onder het eigen vermogen of kan worden vermeld in de toelichting op de jaarrekening.

IFRS

  • IFRS heeft geen specifieke regelgeving voor gebeurtenissen na balansdatum.
  • Een voorgenomen dividenduitkering in Y+1 moet worden vermeld in de toelichting op de jaarrekening.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.