Inleiding

Mensen die zich rondom een of andere gezamenlijke activiteit organiseren, hebben behoefte aan
een expliciete, bij voorkeur op schrift gestelde, uiting van zingeving. Veruit de meerderheid van de
middelgrote en grotere organisaties kent een mission statement in een of andere vorm.
De verschijningsvormen van die missies lopen wijd uiteen. Er is dan ook veel onduidelijkheid over. Welke zaken moeten erin staan, waar heeft men voor nodig, hoe vaag of hoe helder mag of moet het zijn?

Een recente ontwikkeling in dit kader is de visie. Vele organisaties worstelen hier
mee: ‘We hebben al een missie, moeten we nu ook nog een visie? Waar dient het voor? Waar verschillen ze van elkaar? Ondanks vele onduidelijkheden doen vele bedrijven toch pogingen om een visie te formuleren. Missie en visie blijken dan ongeveer dezelfde vaagheden te bevatten, zij het iets anders
onder woorden gebracht.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.