Missie

Letterlijk is een missie datgene dat een onderneming wil uitdragen naar buiten. Uit een studie
naar een groot aantal mission statements, zoals men die in jaarverslagen of op websites kan aantreffen,
blijken missies steeds maar uit een beperkt aantal elementen te zijn opgebouwd. Op basis van een
dergelijke studie kunnen vijf verschillende elementen worden onderscheiden:

1 Werkterrein
2 Bestaansrecht
3 Betekenis voor stakeholders
4 Normen, waarden en overtuigingen
5 Intenties en ambities

In de praktijk omvatten de missies niet altijd de alle vijf elementen.

Werkterrein
Een missie is in de eerste plaats vooral een aanduiding van het werkterrein, die antwoord geeft op
fundamentele identiteitsvragen als:
-Wie zijn we?
-Wat doen we?
Het is een beschrijving van de belangrijkste en noodzakelijkste activiteiten van de organisatie.

Bestaansrecht
In de tweede plaats geeft een missie het bestaansrecht. Dit impliceert dat er buiten de
onderneming belanghebbenden zijn die de producten van deze onderneming zouden kunnen gebruiken.

Een missie geeft dan ook antwoord op bestaansvragen als:
-Wie zijn onze klanten?
-In welke behoeften van die klanten voorzien onze producten?

De achterliggende gedachte is dat de basisbehoeften weliswaar nauwelijks veranderen in de tijd, maar de gebruikte technologieën des te meer.

Betekenis voor de stakeholders
Stakeholders zijn de belanghebbenden van of betrokkenen bij de onderneming of bedrijf. Meestal
worden naast aandeelhouders of eigenaren onderscheiden: klanten, medewerkers, toeleveranciers,
specifieke groepen zoals omwonenden of vakbonden, en ten slotte de samenleving als geheel. De missie wordt gebruikt om beloften te doen aan deze verschillende groepen stakeholders:
-Wat willen we betekenen voor wie?

Normen, waarden en overtuigingen
Een missie is een uitgelezen vehikel om aan een ieder die het maar horen wil de normen,
waarden, overtuigingen en andere uitgangspunten uit te dragen waar de onderneming graag voor zou willen staan:
-Welke normen, waarden en overtuigingen staan centraal in ons handelen?

Intenties en ambities
Wat men in de toekomst wil bereiken, wordt weergegeven doormiddel van intenties en ambities. Het gaat bij intenties en ambities overigens niet om concrete, meetbare doelstellingen, maar
veeleer om richtinggevende idealen die worden nagestreefd:
Wat is de opdracht waarvoor we staan?

In de praktijk blijkt dat de missie en dus het antwoord geven op al deze vragen heel moeilijk is om in een of enkele zinnen weer te geven.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.