Plan van aanpak: hoe realiseer ik een missie en visie?

Het zal duidelijk zijn, na de voorafgaande uiteenzetting, dat een missie en een visie geen tekstjes zijn die
men op een middag uit de losse pols op papier zet. Zonder een stevige discussie met een aantal leidinggevenden in de onderneming kan er geen gedragen missie of visie tot stand komen. Het componeren van missie en visie moet derhalve een groepsproces zijn.
Overigens is onderstaande werkwijze zowel op missies als op visies van toepassing. Wilt u beide beschrijven, dan is het ook goed mogelijk dat in één proces te combineren

Plan van aanpak

1 Deskresearch
Wat betreft de voorbereiding op het proces van visie-ontwikkeling kan het van nut zijn externe bronnen te
Raadplegen om informatie te winnen over toekomst-verwachtingen. Denk aan vaktijdschriften of branchestudies, maar ook aan interviews met experts op een bepaald gebied.

2 Eerste groepsdiscussie
Met de resultaten van stap 1 bij de hand, vindt een eerste groepsdiscussie plaats over de gewenste
elementen van missie en visie. Deze discussie heeft bij voorkeur de vorm van een vrije brainstormsessie.
Ieder groepslid kan tijdens de groepsdiscussie zijn of haar mening geven.

3 Componeren eerste concept
Vervolgens wordt één persoon, bij voorkeur iemand die daar verstand van heeft, gevraagd de losse flodders uit de groepsdiscussie tot een leesbaar en beknopt geheel te smeden.

4 Tweede groepsdiscussie
Het eerste concept wordt in de werkgroep besproken, en waarschijnlijk van de nodige amendementen
Voorzien.

5 Voorlopige missie en visie
De genoemde amendementen worden door de schrijver uit stap 3 tot begrijpelijke en leesbare aanpassingen in de concepttekst omgezet. Hiermee zijn de voorlopige missie en visie een feitelijk opgesteld.

6 Bredere verspreiding
Nu is de zaak meer personen dan alleen de werkgroepleden te betrekken. Dat kan door de voorlopige
Missie en visie aan een groter aantal medewerkers voor te leggen.

7 Definitieve versie
De laatste slag in dit stappenplan is de verwerking van op- en aanmerkingen naar aanleiding van de bredere verspreiding onder de medewerkers. Hiermee zijn missie en visie definitief geworden, en kunnen daarmee ook buiten het bedrijf worden gecommuniceerd.
Ten slotte ga niet te lang het gehele proces behandelen, maar probeer het binnen twee maanden af te ronden.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.