02 - Projectmanagement

Bij een projectmatige werkwijze is sprake van management op projectniveau: de projectleider/ manager is verantwoordelijk voor het bereiken van het geformuleerde resultaat van het project binnen de gestelde limieten in tijd en geld. De projectleider/manager dient daartoe gedurende de looptijd van het project voortdurend inzicht te hebben in de voortgang van de werkzaamheden en de mate waarin de beoogde doelstellingen worden behaald.
Met name bij langlopende projecten is een voortdurende bewaking van de voortgang van belang. Hierbij bieden diverse softwarepakketten hulp door mogelijkheden om te faseren en tussentijds te evalueren.
Na afloop van een project dient een evaluatie uitgevoerd te worden waarbij het eindresultaat wordt getoetst aan de vooraf gestelde doelstellingen. Naast de kwalitatieve toetsing is ook een kwantitatieve toetsing van de inzet van de middelen van belang, die onder andere gebruikt kan worden als uitgangspunt voor toekomstige projecten.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.