03 - Projectadministratie

Het voeren van een specifieke projectadministratie heeft inzicht in de geplande en de werkelijke inzet van middelen per project als doel. Het administratieve proces is dus een belangrijk hulpmiddel bij de bewaking van de voortgang van de projecten en achteraf bij de kwantitatieve toetsing.

In diverse programma’s kan men de projectadministratie inrichten. Het voordeel hiervan is dat men op detailniveau de gegevens kan opvragen, bekijken en eventueel aanscherpen. De projectadministratie dient als hulpmiddel bij het nemen van strategische beslissingen op management niveau.

Binnen een projectadministratie kunnen de volgende dingen vastgelegd worden:

- De basisgegevens van de projecten
Alle informatie die beschikbaar is over het project, bijvoorbeeld duur van het project, project omvang, etc.
- De voorcalculatie
Er moet een nauwkeurige begroting opgesteld worden in de startfase van het project. Deze begroting dient ook als een soort offerte voor de opdrachtgever.
- De nacalculatie
In de nacalculatie is er sprake van daadwerkelijk gemaakt man uren en/of verbruikte materialen en werkelijke projectkosten. Deze kosten respectievelijk uren en/of materialen dienen als bron voor de projectfacturering.
- De projectfacturering
Doorbelasting aan de opdrachtgever en als registratie van de werkelijke projectopbrengsten.
- Projectdossier
De alle notities, afspraken en documenten die met betrekking tot het project worden in deze stadium vastgelegd.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.