08 - Nacalculatie

In de nacalculatie worden de werkelijk bestede kosten vastgelegd. Hiervoor zijn vaak 3 mogelijkheden:

 • Urenregistratie
  Vastlegging van de voor een bepaald project gewerkte uren. Dit kunnen uren per medewerker zijn, of uren per werksoort of per afdeling. Het uurtarief is daarbij bepalend voor de kostprijs. Vaak kunnen als aparte werksoorten ook de kosten voor verreden kilometers, maken van rapporten, tekeningen, fotokopieën, enz. opgevoerd worden.
 • Materiaalverbruik
  Tijdens het opboeken van een artikelregel wordt direct aangegeven dat het artikel is verbruikt. Hierdoor wordt automatisch het geboekte aantal op de voorraad in mindering gebracht. Meestal dient in de nacalculatie ook aangegeven te worden van welke magazijnlocatie en eventueel uit welk magazijn de goederen afkomstig zijn.
 • Doorboeken financiële mutaties
  Bij het boeken van kosten en inkoopfacturen kan vaak direct een projectnummer en een werksoort in de boekingen worden opgenomen. Hierdoor worden deze boekingen niet alleen in het financiële pakket verwerkt, maar ook automatisch in de nacalculatie van een project.
  Per grootboekrekening kan vaak aangegeven worden of doorboeking naar de nacalculatie al dan niet is toegestaan of zelfs verplicht is.

In de nacalculatie wordt de kostprijs van het artikel vastgelegd voor de bepaling van de kostprijs van het project.

Projectadministratie | Projectadministrateurs
Artikel in Nacalculatie

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.