10 - Facturering

Facturering op “regiebasis”
Bij facturering op “regiebasis” worden de in de nacalculatie geboekte uren, eenheden, artikelen, kosten en inkoopfacturen één op één doorbelast aan de opdrachtgever. Vaak kan dan bij het boeken van de nacalculatie worden aangegeven of de regels al dan niet moeten worden doorbelast.
Bij diverse softwarepakketten bestaat de mogelijkheid om eerst een “conceptfactuur’ te maken van de facturering op “regiebasis”. Dit uiteraard ter controle van de te factureren bedragen.

Handmatige facturering
Uiteraard kan er – naast de facturering op “regiebasis” - ook gewoon handmatig gefactureerd worden. Hierbij worden de factuurregels handmatig ingevoerd. Deze factuurregels kunnen betrekking hebben op een project en tellen dan ook mee voor de bepaling van het “onderhanden werk” van een project en het projectresultaat.

Termijnfacturen
Bij heel grote projecten wordt vaak in termijnen gefactureerd. Dit vindt vaak plaats op aangegeven vervaldata of bij het afsluiten van een projectfase. Daarbij wordt het vastgestelde termijnbedrag op de factuur in rekening gebracht of een vastgesteld percentage van de aanneemsom van het project.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.