11 - Integratie met de Financiele Administratie

In veel gevallen is het mogelijk om de projectadministratie als “subadministratie” van het grootboek mee te laten draaien.
Bij het boeken van opbrengsten en verkoopfacturen wordt dan ook een projectnummer en werksoort opgegeven. Deze boeking wordt dan niet alleen in de projectadministratie geregistreerd, maar ook direct in het grootboek van de financiële administratie doorgevoerd. Het is vaak mogelijk om bijvoorbeeld per project(groep) aparte grootboekrekening(en) vast te leggen waarop o.a. het onderhanden werk en de dekkingrekeningen worden geboekt.

De mutaties op onderhanden werk kunnen in het grootboek nader worden gepreciseerd door gebruik te maken van verbijzonderingen. Hierdoor is het grootboek op meerdere niveaus nauwkeurig in te zien naar de stand van zaken m.b.t. het onderhanden werk van de projecten.

Nadat een project volledig is afgerond kan dit worden afgemeld in de projectadministratie waarna de definitieve kosten en opbrengsten als projectresultaat in het grootboek verwerkt gaan worden.

In sommige projectadministraties is het mogelijk om ook een “budgettering” op te voeren. Hierbij wordt dan steeds nauwkeurig bepaald wat het nog te besteden bedrag is ten opzichte van het budget.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.