12 - Overzichten en dossiers

Uiteraard kunnen er de nodige overzichten worden gemaakt die de stand van zaken m.b.t. een bepaald project weergeeft. Vaak kunnen deze overzichten in één Excelsheet worden samengebracht om daar eventueel verder te bewerken.
Per project is een dossier aangelegd waarin alle informatie is opgenomen. Hierin kunnen ook notities en te ondernemen acties worden vastgelegd. Ook gescande documenten, tekeningen e.d. kunnen in het projectdossier worden bewaard.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.