Voorbeeldberekening bruto netto 2006

Onderstaand voorbeeld geeft schematisch weer hoe het bijdrageloon ZVW, loon voor loonheffing en het nettoloon wordt berekend voor het jaar 2006:

Bij: Brutoloon in geld
Bij: Loon in natura

= Totaal brutoloon voor alle heffingen
Bij: werkgeversinleg levensloopregeling
Af: Spaarloon
Af: Aftrekbare pensioenpremies

= SV-loon
Bij: Fiscale bijtellingen (zoals auto van de zaak) 
- Cataloguswaarde Auto vb. € 15000 x 22%= 3300/12 maanden= € 275 per maand fiscale bijtelling auto indien van toepassing.
Af: Werknemerspremies WW
         - Loon SV-WW Franchise x 5.2 %= WW premie
            WW franchise per dag € 58 x 21.75 dagen = € 1261.50 per maand = De uitkomst van Loon SV -
           WW Franchise is de basis waarover WW premie wordt uitgerekend.
Af: Inleg levensloopregeling werkgever
Af: Inleg levensloopregeling werknemer
Af: Aftrekbaarbedrag privé-gebruik bijtelling auto van de zaak

= Bijdrageloon ZVW
- Over Bijdrageloon van ZWV wordt de inkomensafhankelijke vergoeding/bijdrage ZVW berekend. Deze bijdrage van 6.5% wordt berekend over inkomen tot maximaal € 30.015 op jaarbasis, € 30.015/12= € 2501,25 per maand.
Bij: Werkgeversvergoeding inkomensafhankelijke ZVW-premie van 6.5%

= Fiscaal loon
Af: Inhouding loonheffingen (zie belastingtabellen)
Af: Inhouding inkomensafhankelijke ZVW-premie van 6.5%                        ( 4.4.% voor zelfstandigen) 

Af: Fiscale bijtelling Auto
Bij: Levensloopverlofkorting (indien van toepassing)

= Nettoloon
Bij: Netto vergoedingen (zoals onbelast deel reiskostenvergoeding)
Af: Netto inhoudingen (zoals personeelsvereniging)

= Netto uit te betalen
Aan de hand van de onderstaande link kan men eenvoudig een bruto-netto berekening maken via de E-prepay salarisprogramma van ADP:
http://www.e-prepay.nl/e-prepay2006/

Voorbeeld berekening van dhr. Jansen.
Gegevens:

 • Bruto Salaris per maand: € 2500
 • Jaarsalaris € 32400 (2500 x 12,96) (8% vak. /100 X 12)
 • Leeftijd: 26
 • Dienstverbandpercentage: 100%
 • Betaalde dagen per maand: 21.75

- Op 29 december 2005 is het besluit dagloonregels werknemersverzekeringen in werking getreden. In dit besluit is onder andere vastgesteld dat bij maandlonen uitgegaan wordt van 21,75 dagen per maand. Alle premies, franchise, maxima en lonen worden over 21,75 dagen per maand berekend.Is dus 261 per jaar. Dit in tegenstelling tot het werkelijk aantal dagen. Bij gebroken periodes kan dit afwijken.

 • Loonbelastingtabel: Maand- Wit- Kies de tabel die overeenkomt met de betaalfrequentie en de aard van de dienstbetrekking. De witte tabel kiest u voor een 'gewone' (tegenwoordige) dienstbetrekking. De groene tabel voor loon uit vroegere dienstbetrekking en de daarmee gelijkgestelde uitkeringen.

Let op: Bij een onvolledig gewerkte periode (bijvoorbeeld bij indiensttreding lopende de maand) is de dagtabel verplicht. Deze verplichting geldt alleen bij fulltimers.

 • Heffingskortingen: Code 1 of 0 / 1 = JA 0 = Nee - Bij een normaal dienstverband kiest u voor JA.
 • Auto van de zaak: JA
 • Cataloguswaarde Auto: € 15.000 - Per 2006 gaan werknemers met een auto van de zaak die meer dan 500 km privé rijden, er netto op achteruit. De waarde van de auto wordt namelijk gedeeltelijk als 'loon in natura' beschouwd. Op jaarbasis is de bijtelling 22% van de cataloguswaarde incl. BTW (dus 1,83% per maand). De eigen bijdrage gaat daar nog vanaf. Uw netto kosten zijn globaal: (de bijtelling - uw eigen bijdrage) X uw belastingtarief .
 • Onbelaste vergoeding: onkosten € 70,00 netto per maand
 • Deelname spaarloon: € 51,08 per maand
 • Inhouding pens. premie: € 65,00 per maand

Bruto netto berekening dhr. Jansen, zie voorbeeldgegevens:
Bruto Salaris                                                                                                 € 2500
Af Spaarloon                                                                                                 € 51,08
Af Aftrekbare Pensioenpremie                                                                 € 65,00-
LOON SV                                                                                                     € 2383,92
Bij Fiscale Bijtelling Auto                                                                           € 275,00

(cat. waarde 15000 x 22% / 12 maanden= € 275)

Af WW premie                                                                                                 € 58,37
- Loon SV-WW Franchise 1261,50, per januari 2006
€ 2383,92- € 1261,50 = € 1122,42

BIJDRAGELOON ZVW                                                                                 € 2600,55
- Over Bijdrageloon ZWV wordt de inkomensafhankelijke vergoeding/bijdrage ZVW berekend. Deze bijdrage wordt berekend over inkomen tot maximaal € 30.015 op jaarbasis, 30.015/12= € 2501,25 per maand. € 2501,25 X 6.5% = € 162,58 ZVW premie max.
Bij Werkgeversvergoeding inkomensafhankelijke ZVW-premie       € 162,58+
FISCAAL LOON                                                                                               € 2763,13
Af Inhouding Loonheffingen
(zie witte belastingtabellen)                       € 763,66
Af Inkomensafhankelijke ZVW bijdrage van 6.5%                                   € 162,58
Af Fiscale Bijtelling Auto                                                                                € 275,00
( € 15000 x 22% / 12 maanden)
Bij Netto vergoedingen                                                                                   € 70,00

NETTO LOON                                                                                                   €1631,89

Bruto-netto berekening online via ADP-site

BETALINGEN EN INHOUDINGEN                                                                                    BELASTBAAR VOOR

OMSCHRIJVING

BEDRAG

TABEL

BIJZ.TARIEF

S.V.W.

Bruto salaris uitbetalen

2,500.00

2,500.00

  2,500.00
Vergoeding ZVW WG 6.500 % over 2,501.25

162.58

162.58

   
Onbelaste vergoedingen

70.00

     
Totaal Betalingen:

2,732.58

     
         
 Inhouding ZVW 6.500 % over 2,501.25

 162.58

     
 Inhouding WW 5.200 % over 1,122.42

 58.37

 -58.37

 0.00

 
 Inhouding pensioen

 65.00

 -65.00

  -65.00 
 Spaarloon tabel

 51.08

 -51.08

   -51.08
 LH tabel over 2,763.13

 763.66

     
 Totaal Inhoudingen:

 1,100.69

     

 

       
Bijtellingen:
Bijtelling auto van de zaak  
 

275.00 

   
         
Totaal Betalingen

 2,732.58

2,763.13 

0.00

2,383.92 
Totaal Inhoudingen 

 1,100.69

 

 

 

 Netto-loon

 1,631.89

 

 

 

 Spaarloon

 51.08

     

Tabelcode: 12 Franchise WW: 58.00
Tijdvakdagen SV: 21.75 Parttime-percentage: 100.00
Arbeidskorting: 113.08 Betaalde dagen: 21.75

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.