Voorbeeldberekening bruto netto 2007

Onderstaand voorbeeld geeft schematisch weer hoe het bijdrageloon ZVW, loon voor loonheffing en het nettoloon wordt berekend voor het jaar 2007:

Bij: Brutoloon in geld
Bij: Loon in natura

= Totaal brutoloon voor alle heffingen

Bij: werkgeversinleg levensloopregeling
Af: Spaarloon
Af: Aftrekbare pensioenpremies

= SV-loon
Bij: Fiscale bijtellingen (zoals auto van de zaak)
Cataloguswaarde Auto vb. € 15000 x 22%= 3300/12 maanden= € 275 per maand fiscale bijtelling auto indien van toepassing
Af: Werknemerspremies WW
Loon SV-WW Franchise x 3.85 %= WW premie WW franchise per dag € 60 x 21.75 dagen= € 1305 per maand= De uitkomst van Loon SV- WW Franchise is de basis waarover WW premie wordt uitgerekend.
Af: Inleg levensloopregeling werkgever
Af: Inleg levensloopregeling werknemer
Af: Aftrekbaarbedrag privé-gebruik bijtelling auto van de zaak

= Bijdrageloon ZVW
Over Bijdrageloon van ZWV wordt de inkomensafhankelijke vergoeding/bijdrage ZVW berekend. Deze bijdrage van 6.5% wordt berekend over inkomen tot maximaal € 30.623 op jaarbasis, € 30.623/12= € 2551,92 per maand.
Bij: Werkgeversvergoeding inkomensafhankelijke ZVW-premie van 6.5%

= Fiscaal loon
Af: Inhouding loonheffingen (zie belastingtabellen)
Af: Inhouding inkomensafhankelijke ZVW-premie van 6.5%
( 4.4.% voor zelfstandigen) Af: Fiscale bijtelling Auto
Bij: Levensloopverlofkorting (indien van toepassing)

= Nettoloon
Bij: Netto vergoedingen (zoals onbelast deel reiskostenvergoeding)
Af: Netto inhoudingen (zoals personeelsvereniging)

= Netto uit te betalen

Aan de hand van de onderstaande link kan men eenvoudig een bruto-netto berekening maken via de E-prepay salarisprogramma van ADP:
http://www.e-prepay.nl/e-prepay2007/ 

Voorbeeld berekening van dhr. Jansen.
Gegevens:

 • Bruto Salaris per maand: € 2500
 • Jaarsalaris € 32400 (2500 x 12,96) (8% vak. /100 X 12)
 • Leeftijd: 26
 • Dienstverbandpercentage: 100%
 • Betaalde dagen per maand: 21.75
  Op 29 december 2005 is het besluit dagloonregels werknemersverzekeringen in werking getreden. In dit besluit is onder andere vastgesteld dat bij maandlonen uitgegaan wordt van 21,75 dagen per maand. Alle premies, franchise, maxima en lonen worden over 21,75 dagen per maand berekend.Is dus 261 per jaar. Dit in tegenstelling tot het werkelijk aantal dagen. Bij gebroken periodes kan dit afwijken.
 • Loonbelastingtabel: Maand- Wit
  Kies de tabel die overeenkomt met de betaalfrequentie en de aard van de dienstbetrekking. De witte tabel kiest u voor een 'gewone' (tegenwoordige) dienstbetrekking. De groene tabel voor loon uit vroegere dienstbetrekking en de daarmee gelijkgestelde uitkeringen. Let op: Bij een onvolledig gewerkte periode (bijvoorbeeld bij indiensttreding lopende de maand) is de dagtabel verplicht. Deze verplichting geldt alleen bij fulltimers.
 • Heffingskortingen: Code 1 of 0 / 1 = JA 0 = Nee
  Bij een normaal dienstverband kiest u voor JA.
 • Auto van de zaak: JA
 • Cataloguswaarde Auto: € 15.000
  Per 2006 gaan werknemers met een auto van de zaak die meer dan 500 km privé rijden, er netto op achteruit. De waarde van de auto wordt namelijk gedeeltelijk als 'loon in natura' beschouwd. Op jaarbasis is de bijtelling 22% van de cataloguswaarde incl. BTW (dus 1,83% per maand). De eigen bijdrage gaat daar nog vanaf. Uw netto kosten zijn globaal: (de bijtelling - uw eigen bijdrage) X uw belastingtarief
 • Onbelaste vergoeding: onkosten € 70,00 netto per maand
 • Deelname spaarloon: € 51,08 per maand
 • Inhouding pens. premie: € 65,00 per maand

Bruto netto berekening dhr. Jansen, zie voorbeeldgegevens:

Bruto Salaris

€ 2500,00

Af Spaarloon

€ 51,08

Af Aftrekbare Pensioenpremie

€ 65,00 -

LOON SV

€ 2383,92 

Bij Fiscale Bijtelling Auto
( cat. waarde 15000 x 22% / 12 maanden= € 275,00)

€ 275,00

Af WW premie
Loon SV-WW Franchise 1305, per januari 2007
€ 2383,92- € 1305 = € 1078,92

€ 41,54

BIJDRAGELOON ZVW
Over Bijdrageloon ZWV wordt de inkomensafhankelijke
vergoeding/bijdrage ZVW berekend. Deze bijdrage
wordt berekend over inkomen tot maximaal € 30.623
op jaarbasis, 30.623/12= € 2551,92 per maand.
€ 2551,92 X 6.5% = € 165,87 ZVW premie max

€ 2617,38

Bij Werkgeversvergoeding inkomensafhankelijke ZVW-premie

€ 165,87+

FISCAAL LOON

€ 2783,25

Af Inhouding Loonheffingen
(zie witte belastingtabellen)

€ 754,25

Af Inkomensafhankelijke ZVW bijdrage van 6.5%

€ 165,87

Af Fiscale Bijtelling Auto
( € 15000 x 22% / 12 maanden)

€ 275,00

Bij Netto vergoedingen

€ 70,00


NETTO LOON                                                                          

€1658,13


Bruto-netto berekening online via ADP-site

BETALINGEN EN INHOUDINGEN

BELASTBAAR VOOR


OMSCHRIJVING BEDRAG TABEL BIJZ.TARIEF S.V.W.
Bruto salaris uitbetalen 2,500.00 2,500.00   2,500.00
Vergoeding ZVW WG 6.500 % over 2,551.71 165.86 165.86    
Onbelaste vergoedingen 70.00      
Totaal Betalingen: 2,735.86      
         
Inhouding ZVW 6.500 % over 2,551.71 165.86      
 Inhouding WW 3.850 % over 1,078.92 41.54  -41.54  0.00  
Inhouding pensioen 65.00 -65.00   -65.00
Spaarloon tabel 51.08 -51.08   -51.08
LH tabel over 2,783.24 754.25      
Totaal Inhoudingen: 1,077.73      
         
Bijtellingen:        
Bijtelling auto van de zaak   275.00    
         
Totaal Betalingen 2,735.86 2,783.24 0.00 2,383.92
 Totaal Inhoudingen 1,077.73      
 Netto-loon 1,658.13      
         
Spaarloon 51.08      


Tabelcode: 012 Franchise WW: 60.00
Tijdvakdagen SV: 21.75 Parttime-percentage: 100.00
Arbeidskorting: 116.00 Betaalde dagen: 21.75

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.