Zorgverzekeringswet

Zorgverzekeringswet

Op 1 januari 2006 is de nieuwe Zorgverzekeringswet in werking getreden. Het onderscheid tussen particulieren en ziekenfondsverzekerden is verdwenen. De nieuwe Zorgverzekeringswet zorgt voor een basisverzekering voor alle Nederlanders.

Basisverzekering en aanvullende pakketten
In principe moet iedereen zich verplicht verzekeren voor de basisverzekering. De dekking van de basisverzekering komt in grote lijnen overeen met de huidige ziekenfondsverzekering. Daarnaast kan men zich bijverzekeren voor aanvullende pakketten. De premie voor de basisverzekering bestaat uit twee componenten:

  • De inkomensafhankelijke premie;
  • De nominale premie.
  • De nominale premie Zorgwet bedraagt € 1.015 per persoon per jaar. De bijdrage van de werkgever voor de inkomensafhankelijke premie bedraagt 6,5% van het premieloon per werknemer (maximaal 30.015,- euro per jaar).

►         Gevolgen basisverzekering werkgever

  • De werkgever is voor elke werknemer een loonafhankelijke bijdrage verschuldigd. Deze bijdrage moet periodiek aan de Belastingdienst afgedragen worden.
  • Deze bijdrage bedraagt 6,50% van het premieloon ZVW met als maximum grondslag een bedrag van € 30.015. Dit is maximaal € 1.950 per jaar voor elke werknemer.
  • Op macroniveau beloopt deze werkgeverslast 50% van de kosten van het nieuwe ziektekostenstelsel. Dit is globaal hetzelfde als nu bijgedragen wordt aan de kosten van de gezondheidszorg voor de ziekenfondsverzekerde en niet-ziekenfonds-verzekerde personeelsleden.

►          Collectieve verzekering

Zowel voor de werkgever als voor de werknemers loont het om een collectieve verzekering af te sluiten bij een verzekeringmaatschappij. De verzekeringsmaatschappij mag tot maximaal 10% korting geven op de nominale premie voor de collectief afgesloten zorgverzekering. Ook kan er een korting bedongen worden op aanvullende pakketten. Deze korting kan ook worden doorgeven aan de werknemer. Dit is echter niet verplicht.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.