03 - De belangrijkste artikelen van SOX

De wet legt tal van regels op aan bedrijven die aan een Amerikaanse beurs genoteerd zijn (en haar buitenlandse filialen, of een buitenlands bedrijf met een genoteerde vestiging (Ahold, Delhaize, Arcadis). In 69 artikelen tracht de wet deugdelijk ondernemingsbestuur af te dwingen en nieuwe schandalen te voorkomen.

De belangrijkste artikelen zijn artikel 302 en 404.

Artikel 302 handelt over de controle op de verspreiding van informatie (disclosures). De leiding van een bedrijf dient periodiek te rapporteren over de effectiviteit van de controles op twee niveaus: ontwerp / opzet van controles (design effectiveness) en werking (operating effectiveness).

Artikel 404 stelt regels voor de interne controle en de financiële rapportering. Het management wordt verplicht om jaarlijks expliciet een uitspraak te doen over de betrouwbaarheid van de interne controles die in het bedrijf gehanteerd worden. De CEO (Chief Executive Officer, algemeen directeur) en de CFO (Chief Financial Officer, financieel directeur) moeten een plechtige verklaring afleggen dat alle controles waterdicht zijn en de auditor (accountant) moet naast zijn gebruikelijke taak op het gebied van de financiële verslaglegging, een expliciete verklaring toevoegen omtrent het akkoord zijn met de uitspraken van de CFO en de CEO.

Het komt er dus op neer dat naast de in het financieel jaarverslag er ook jaarlijks een hoofdstuk dient te staan dat de interne controle op de correctheid van de aangeboden cijfers evalueert.

Bijzonder aan de wetgeving is het feit dat voor de hoofddirecties gevangenisstraffen en geldboetes dreigen wanneer zij niet aan de voorwaarden van deugdelijk ondernemingsbestuur voldoen.

Ook niet-Amerikaanse bedrijven moeten voldoen aan de SOx-wetgeving wanneer deze een notering hebben aan een Amerikaanse beurs.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.