04 - Interne Controles

De SOx wet is tot stand gekomen vanwege de falende interne en externe controles van bedrijven. Externe controles worden uitgevoerd door de accountant, en het Enron-schandaal heeft de accountant die daar controleerde, Arthur Andersen, in haar val meegesleept. Om het vertrouwen in de accountancy te herstellen wordt de controle op die branche in de SOx wet opgevoerd.

De interne controles van bedrijven slaan op de systemen waarmee een bedrijf intern controleert of dat de cijfers zoals ze gerapporteerd worden correct zijn. Bij het Ahold-schandaal schortte het met name aan de interne controle.
Interne controles worden in bedrijven uitgevoerd met als doel te voorkomen dat door onvolledige of incorrecte gegevens een verkeerd beeld ontstaat, op basis waarvan verkeerde beslissingen genomen kunnen worden. In eerste instantie is die controle er op gericht om te zorgen dat de interne informatie correct is, zodat het management op basis van juiste gegevens beslissingen neemt. In tweede instantie worden zo ook de gegevens gecontroleerd die een bedrijf naar buiten brengt.

Voorheen waren dat soort systemen ook altijd al aanwezig, maar met de SOx wet wordt dit verregaand geformaliseerd (en gebureaucratiseerd). Doel van de wet is fraude voorkomen, fraude wordt wellicht wat moeilijker gemaakt, maar volledig fraude voorkomen zal ook met deze wet in de hand niet lukken, daarin blijft de menselijke factor te bepalend.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.