01 - Inleiding

Het waarderen van een onderneming
Hoewel de overdracht van een onderneming in het midden- en kleinbedrijf in het algemeen geen dagelijkse activiteit zal zijn, komt daarvoor eens het moment. De objectieve ondernemingswaardering is echter een vrij complexe aangelegenheid die wordt omgeven door talloze onzekere factoren.

Grofweg kunnen we vier verschillende situaties aangeven waarbij de waardering van een onderneming een rol speelt:

  • overdracht van de onderneming,
  • het voldoen aan fiscale en civielrechtelijke voorschriften,
  • informatieverstrekking ten behoeve van de interne besluitvorming,
  • waardering ten behoeve van de financiële verslaggeving.

Concern Controllers | Corporate Finance

In iedere situatie kan de waarde van een onderneming op een ander niveau uitkomen. Het doel en daarnaast de uitgangspunten en veronderstellingen nemen de belangrijkste plaatsen in bij de waardering van de onderneming. Dat de uitkomst van de waardering voor een bepaald object op verschillende waarden kan uitkomen geeft de complexiteit van de materie aan.
Iedere belanghebbende bij een waardering zal binnen een bepaalde bandbreedte aangeven wat in zijn context een redelijke waarde voor de onderneming is. Bij overdracht zal de waarde volgens de koper waarschijnlijk lager liggen dan de waarde volgens de verkoper.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.