02 - Het memorandum

Dit memorandum zal in eerste instantie ingaan op het waarderen van een onderneming in zijn algemeenheid. In het eerste hoofdstuk is een overzicht van waarderingsmethoden weergegeven. Hierbij worden de uitgangspunten en veronderstellingen van deze methoden aangegeven en tevens de voor- en nadelen van de diverse methoden.

In het tweede en derde hoofdstuk zal dan de invulling van het eerste hoofdstuk worden behandeld. Hierbij wordt ingegaan op de concrete invulling van de waarderingscalculatie. Duidelijk zal worden dat de veronderstellingen een zeer grote rol bij de waardering spelen. In deze hoofdstukken wordt de onderbouwing voor de gehele waardering opgesteld. Deze onderbouwing zal belangrijk blijken te zijn bij eventuele onderhandelingen tussen verschillende partijen (bijvoorbeeld kopers en verkopers).

In het vierde hoofdstuk zal tenslotte de waardering van niet ter beurze genoteerde ondernemingen ter sprake komen. Bij deze ondernemingen spelen in veel gevallen andere aspecten een rol zoals de uitkoop- en blokkeringsregeling en een aanvulling op de waardering bij de overdracht van een gedeelte van het aandelenkapitaal van de onderneming. Daarnaast verschillen de kenmerken van niet-genoteerde ondernemingen vaak van die van wel-genoteerde:

 • de meeste niet-genoteerde ondernemingen zijn relatief klein of
  middelgroot en vaak afhankelijk van een of enkele personen,
 • de directeur is in veel gevallen ook de grootaandeelhouder,
 • er is vaak sprake van een klein aantal aandeelhouders,
 • de aandelen zijn door de blokkeringsregeling moeilijker overdraagbaar,
 • de markt voor met name minderheidspakketten in besloten
  vennootschappen is zeer gering,
 • de informatievoorziening over besloten vennootschappen is veel
  kleiner dan die voor genoteerde ondernemingen.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.