09 - Literatuurlijst

Adelstein, A.J., Minority discounts revisited, Conferentieverslag ‘CJCBV Business valuation conference’, 5 juni 1992, Quebec (Canada)
Ashton, D., T. Hopper, R.W. Scapens, lssues in management accounting, Prentice Hall, 1991
Ballantine, J.W., F.W. Cleveland, Ci Koeller, Profdability, uncertainty and firm s/ze, Small Business Economics nr. 5, 1993
Beslissingen in belastingzaken (BNB) 1996/181
Bierman, H., S. Smidt, The capital budgeting decision; economic analysis of investmentprojects, Macmillan Publishing Company, 1993
Blom, F.W.C., Blokkering van BV-aandelen: tegen welke blokkeringsprjjs?, De Naamloze Vennootschap 70, 6juni 1992
Blom, RWC., Blokkeringsprijzen mogen noo/t transactiegericht worden (Reactie), De Naamloze Vennootschap 71, 3 maart 1993(a)
Blom, F.W.C., Business Valuation in opmars, Tijdschrift Financieel Management, 1 993(b)/6
Blom, F.W.C., Incourante minderheidsaandelen:’Waarde in het economische verkeer De Naamloze Vennootschap 72, 2 februari 1994(a)
Blom, RW.C., Uitkoop van minderheidsbelangen: tegen welke prijs?, De Naamloze Vennootschap 68, 6 juni 1990
Blom, RW.C., Uitkoop: waarom tegen pro rata parte pnjzen?, De Naamloze Vennootschap 73, 4 april 1995

Blom, F.W.C., Waarden van b.v.-aandelen, TWS, 1993(c) nr. 93/5
Blom, F.W.C., Waarderingsmethoden en waardebepaling, De Accountant nr. 11, juli/augustus 1994(b)
Bodie, Z., A. Kane, A.J. Marcus, Investments, Richard D. Irwin, 1993
Charreaux, G., Structures de propriete. Relation d'agence et performance financiere, Revue economique no. 3, mai 1991
Commissie Corporate Governance, Corporate Governance in Nederland; een aanzet tot verandering en een uitnodiging tot discussie, 28 oktober 1996

Copeland, T., T. Koller, J. Murrin, Valuation; Measuring and managing the value of companies, John Wiley & Sons New York, 1995
Crutchley, C.E., R.S. Hansen, A Test of the Agency Theoryof Managerial Ownership, Corporate Leverage and Corporate Dividends, Financial Management, Winter 1989
Dalhuisen RA, J., Mr MJ. van Dieren, Bedrijfte /coop; handleiding voor /coop, verkoop en buy-out van bedrijven, Uitgeverij Contact Amsterdam/Antwerpen, 1995
DeAngelo, I.E., Equity valuation and corporate control, The Accounting Review vol. 65 no. 1, January 1990
Froot, K.A., New Hope for the Expectations Hypothesis of the Term Structure of Interest Rates, The Journal of Finance no. 2, June 1989
Groot, H. de, PA. Stein, Grondtrekken van het handelsrecht, W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle, 1989
Herter, H.M., Waardebepaling bij gedwongen /coop en verkoop, Tijdschrift Financieel Management, 1994/5

Hols, R., Waardering van aandelen bij verkoop van besloten ven¬nootschappen In het MKB, De Accountant nr.1, September 1994
Holterman, Dr W.G.M., De waardering van niet genoteerde aandelen; theorie en praktijk, Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen, oktober 1993
Holterman, Dr W.G.M., Waardebepaling en waarderingsmethoden, MAB, november 1994
Home, J.C. van, Financial Management and Policy, Prentice-Hall, 1992
Home, J.C. van, Financial Market rates and flows, Prentice-Hall, 1994
Horner, M.R., The value of the corporate voting right; evidence from Switzerland, Journal of Banking and Finance 12, 1988
Horngren, C.T., G. Foster, S. Datar, Cost accounting; a managerial emphasis, Prentice Hall, 1994
Huizing, J.B., De zakelijke werking van blokkeringsregelingen, De Naamloze Vennootschap 69, 3 maart 1991
Janssen RA, C.L.A., Waardebepaling van uw onderneming: zin en onzin, Rendement, mei 1996
Kam, F. de, Uitkoop en waardering van aandelen, De Naamloze Vennootschap 72, 3 maart 1994
Keuning, D., D.J. Eppink, Management en organisatie; theorie en toepassing, Stenfert Kroese, 1993
Klaassen, J., Syllabus Kosten en Winstvraagstukken II; Deel I, Syllabus Vrije Universiteit, AVE, 1995

Kluwer, Rechtspersonen; incl. ondernemings- en handelsrecht, editie 94/95
Konijn, M.J., Waardebepaling van aandelen bij uitkoop, Tijdschrift Financieel Management, 1993/2
Kool, W.H., E. Poppelsdorf, De overname van een BV, Academic Service Schoonhoven, 1995
Laidler, D., S. Estrin, Introduction to microeconomics; Philip Allan, 1989
Lammers, Drs. L.G.W., Drs. R.M. Pit, Een nieuwe kijk op waardebepaling van ondememingen bij overnames, Tijdschrift Financieel Management, 1991/6
Makridakis, S., S.C. Wheelwright, Forecasting methods for management, John Wiley, 1989
Mankiw, N.G., The Term Structure of Interest Rates Revisited, Brookings Paper on Economic Activity, 1: 1986
Morck, R., A. Shleifer, R.W. Vishny, Management ownership and market valuation; an emperical analysis, Journal of Financial Economics 20, 1988
Mueller, G.G., Kelly, L, Introductory fianncial accounting, Prentice Hall, 1991
Price Waterhouse, International Treasury Management; volume I, Euromoney Books, 1991
Raad voor de Jaarverslaggeving, Richtlijnen voorde jaarverslaggeving vanaf 1990, afl. 13, november 1993
Rappaport, A., Creating shareholder value; The new standard for business performance, The free press New York, 1986

Rie, D., How trustworthy is your valuation model?, Financial Analyst Journal, nov./dec. 1985
Rietkerk, Dr G., Ontwikkeling in het denken over de waardebepaling bij acquisities, De Naamloze Vennootschap 70, 12 december 1992
Schilfgaarde, P. van, Van de BV en de NV, Gouda Quint Arnhem, 1992
Sherman, W.R., Valuation of closely held businesses: two techniques, The Ohio CPA Journal, June 1994
Siegel, J.J., The Application of the DCF Methodology for Determining the Cost of Equity Capital, Financial Management, spring 1985
Sman, R., Met waardering...; Ondernemingswaarde en ondernemingsprijs; een wereld van verschil, Kluwer Bedrijfswetenschappen Deventer, 1992(a)
Sman, R., Ondernemingswaardering bij eigendomsoverdracht, Tijdschrift Financieel Management, 1992(b)/6
Sman, R., Waardering van aandelen, de theorie in praktijk, Dossier nr. 16, 1994
Sman, R., Waarderingsvoorschriften bij blokkeringsregeling? (Readies), De Naamloze Vennootschap 71, 1 januari 1993
Traas, Prof, dr L, De waardebepaling van ondernemingen, in Fusies en acquisities (red. Dr J.C.K.W. Bartel e.a.), Stenfert Kroese, 1994
Vis, J (red.), De rol van de accountant bij de waardering van ondernemingen, Delwel Uitgeverij 's-Gravenhage, 1995
Vliet, M.J. van, Uitkoop van minderheidsaandeelhouders: een overzicht, De Naamloze Vennootschap 69, 2 februari 1991

Voort, L. van de, De opkomst van nieuwe financiële besturingsmodellen, Tijdschrift voor Corporate Finance 1, 1996
Voute, A., Prijs van de derde kan blokkeringsprijs van BV-aandelen zijn, De Naamloze Vennootschap 70, 7/8 augustus 1992
Withagen, W., Waardering van minderheidsbelangen, Controllers Magazine 2, april 1997

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.