Aangifte loonheffingen door inhoudingsplichtige

Bij de loonbelasting stelt de ondernemer eveneens het belastingbedrag vast.
De ondernemer is bij deze belasting inhoudingsplichtig.
De inhoudingsplichtige (=werkgever) berekent welk bedrag er aan loonbelasting moet worden ingehouden op de lonen van de werknemers.
De inhoudingsplichtige draagt dit bedrag af aan de belastingdienst.
Natuurlijk wordt er achteraf wel een controle door de belastingdienst toegepast.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.