Arbeidsbureau

De juiste benaming was Regionaal Bureau voor de Arbeidsvoorziening. Sinds 2001 is dit CWI, Centrum voor Werk en Inkomen.

De juiste benaming was Regionaal Bureau voor de Arbeidsvoorziening. Geleid door de Regionaal Directeur voor de Arbeidsvoorziening (RDA), tot wie een verzoek om toestemming om een arbeidsovereenkomst op te zeggen moest worden gericht. Sinds 2001 is dit CWI, Centrum voor Werk en Inkomen.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.