Beleggingsfonds

Een beleggingsfonds is in feite een zelfstandig bedrijf dat als doel heeft geld te beleggen in andere fondsen en / of ondernemingen om daar koerswinst en / of rendement uit te behalen. Doorgaans heeft een beleggingsfonds zelf mensen in dienst die verantwoordelijk zijn voor de bedrijfsvoering en administratie. Beleggen kan heel lucratief zijn, mits je voldoende kennis hebt van de bedrijven waarin je belegt en van de macro-economische ontwikkelingen in het algemeen. Daarnaast is het omwille van de risico’s verstandig om spreiding in de beleggingsportefeuille aan te brengen. Een beleggingsfonds pretendeert al deze aspecten van de belegger over te nemen. Daar staat tegenover dat een deel van het rendement van het beleggingsfonds wordt gebruikt om de kosten van het fonds te dekken.

Er zijn erg veel verschillende fondsen, met even zoveel verschillende profielen:

• De belegging spreiden over groot aantal aandelen uit verschillende landen en bedrijfstakken, om risico’s te spreiden;
• Specifiek beleggen in een opkomende economie, groot risico, maar ook kans op hoge winst;
• Specifiek beleggen in een bedrijfstak, zoals IT of Vastgoed, omdat de belegger vertrouwen in die tak heeft;
• Specifiek beleggen in staatsobligaties, om een ze laag mogelijk risico te bereiken;
• Groene fondsen die zich toeleggen op beleggen in milieuvriendelijke technologie, zoals zon- of windenergie.
• Gaat het met name om de waardetoename op de lange termijn en het jaarlijkse dividend, of wordt actief geprobeerd om rendement te behalen uit kleine koersschommelingen (daytrading).

Naast verschillen in beleggingsportefeuille, verschillen fondsen ook in de manier waarop ze met de financiële afwikkeling omgaan:

• Dividend en transactiewinst komen ten gunste van het fonds, rendement wordt behaald doordat participaties in het fonds meer waard worden.
• Alleen transactiewinsten komen ten gunste van het fonds, waardoor participaties in het fonds meer waard worden. Dividend wordt periodiek uitgekeerd.
• Dividend en transactiewinst worden gebruikt om de belegger een afgesproken rendement uit te keren. Verschillen tussen de behaalde winst en het uitgekeerde rendement komen ten gunste of ten laste van het fonds en / of de eigenaar van het fonds.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.