Controller bij WR financiële detachering.

WR Controllers zijn zeer flexibel. Zij zijn de meesters van de planning en control cyclus.

Een controller doet de control. In het kort is de controller het financiële geweten van de organisatie, waarbij hij toeziet op efficiëntie en effectiviteit van de ondernomen activiteiten.

Werkzaamheden
De interne en externe informatievoorziening, administratieve organisatie / interne beheersing en het verbeteren van systemen, werkwijzen, procedures. Hij verzorgt ook de begroting en soms de jaarrekening van de organisatie. 


Aansturing
Soms valt de administratie rechtstreeks onder de controller, terwijl in andere gevallen de controller de afdeling planning en control aanstuurt en geen directe lijn met de administratie heeft. Vanuit het (brede) perspectief van interne beheersing komt het ook regelmatig voor dat controllers (ondersteunende) afdelingen als P&O, Facilities en ICT aansturen. 


Organisatie
Een controller kan lid zijn van een management-team of als staffunctionaris deel uitmaken van een stafafdeling. Doorgaans rapporteert de controller aan de financieel directeur. 


Overheid
Bij de rijksoverheid zijn de controllers vaak werkzaam bij de interne accountantsdiensten. Zij controleren de financiële processen op zo'n manier dat wanneer de Algemene Rekenkamer komt controleren, de afdeling een goedgekeurde interne accountantsverklaring kan laten zien. De controller toetst bovendien of de organisatie wel op verantwoorde wijze met de financiën en financiële regelgeving omgaat.

Binnen intramurale instellingen wordt vaak gesproken over het HEAD: Hoofd Economische en Administratieve Dienst. 


Opleiding
Controllersopleidingen zijn er op bachelor-, master- en post-initieel masterniveau. De eerste post-initiële (toen nog postdoctorale) opleidingen zijn midden jaren 80 opgericht, zodat in de praktijk de ene controller een financieel-administratieve hbo-opleiding heeft gevolgd, terwijl een ander bedrijfseconoom, registeraccountant (RA) of registercontroller (RC) is.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.