Controller

Wat is een controller?

De controller is een financieel-economisch expert die directie en management ondersteunt bij het besturen en beheersen van de organisatie. Controller houdt toezicht en geeft soms leiding aan de financiële administratie, of een financiële of bedrijfseconomische afdeling en geeft financiële informatie en adviezen aan directie en management en bereidt met hen het financiële beleid voor.

Zowel in het bedrijfsleven, als bij de overheid en instellingen zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen, komen we de functie van controller steeds vaker tegen. Dit heeft met name te maken met het feit dat aan de financieel-economische aspecten van de bedrijfsvoering (gelden en risico's) meer en meer belang wordt gehecht.
De controller is de financieel-economische expert binnen het bedrijf. Als manager heeft de controller een meer generalistische functie, dat wil zeggen: hij richt zich op het bedrijf als totaliteit en op het samenspel van de diverse bedrijfsfuncties.

Tot de werkzaamheden van de controller behoren onder meer;
Ontwikkelen en analyseren van strategische scenario's;
Bepalen en beheersen van kritieke succesfactoren;
Budgetteren;
Ontwerpen en beheren van management informatiesystemen;
Investeringsanalyses maken;
Inrichten en onderhouden van de administratieve organisatie;
Begeleiden van acquisities.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.