Debiteurenbeheer

Debiteurenbeheer is het zo goed mogelijk beheren van de debiteuren. De essentie van debiteurenbeheer is het zorgen dat de debiteuren de openstaande posten (op tijd) voldoen. De openstaande vorderingen moeten worden omgezet in beschikbare liquiditeiten. Een goed debiteurenbeheer zorgt ervoor dat problemen tijdig worden gesignaleerd. Dat heeft een aantal gunstige effecten, namelijk een klant die weet dat u in uw bedrijf goed orde op zaken heeft, is eerder geneigd zich aan de (contractuele) regels te houden. Bovendien leidt het tot tevreden klanten, want als er een dispuut is zorgt een goed debiteurenbeheer ervoor dat dit snel onderkend wordt en zo snel mogelijk tot een bevredigende oplossing wordt gekomen, voor beide partijen. In geval van betalingsmoeilijkheden kun je eerder je het geld binnen krijgen en kun je in geval van een faillissement van de klant wellicht je schade beperken.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.