Debiteurenbeheer

Debiteurenbeheer. Een specialisme van WR.

Debiteurenbeheer is een verzamelnaam voor een aantal activiteiten, die binnen de boekhouding plaatsvinden. Maar debiteurenbeheer strekt zich ook uit buiten de boekhouding. Zoals de afdeling verkoop, marketing, beleid en communicatie.

De oorsprong van WR ligt in financiële functies. Door dit specialisme trouw te blijven en zich daarin continu te verdiepen, is WR uitgegroeid tot Nederlands grootste detacheerder op financieel gebied.

Dat betekent voor onze opdrachtgevers dat zij altijd kunnen rekenen op de betere kandidaten op het gebied van debiteurenbeheer. Direct inzetbaar en met de juiste ervaring, mentaliteit en kennis van boekhoudprogramma’s om snel en adequaat in te kunnen springen. Kandidaten die dankzij het intensieve opleidingstraject bovendien perfect op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen binnen het vakgebied debiteurenbeheer.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.