Deflatie

Deflatie betekent het ('uitblazen') of waardevermeerdering van het geld. Het is het verschijnsel in de economie van het daling van het algemeen prijsniveau. Bij deflatie groeit de koopkracht (ervan uitgaande dat de lonen gelijk blijven). Deflatie is het tegenovergestelde van inflatie. Het lijkt dat dit een gunstig effect op de economie zou moeten hebben, maar deflatie kan zeer schadelijk voor de economie zijn, omdat consumenten hun bestedingen kunnen uitstellen: over een maand kunnen zij immers meer kopen voor dezelfde hoeveelheid geld. De producenten zullen nu hun prijzen nog meer moeten verlagen om hun klanten te behouden. Hiermee is de indruk van de consument bevestigd: wachten loont. Ze zullen hierdoor nog langer wachten op nog lagere prijzen: een negatieve spiraal is geboren. Gevolg hiervan is echter dat de omzet van bedrijven verder terugloopt, waardoor zij in de problemen kunnen komen. De deflatie heeft ook invloed op de conjunctuur. Om deze reden wordt meestal geprobeerd deflatie te voorkomen. De instantie (regering of centrale bank) die het monetair beleid voert, streeft veelal naar het handhaven van een lage inflatie, het tegenovergestelde van deflatie.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.