Dienstensector

Dienstensector, ook wel tertiaire (derde) sector genoemd en is het geheel van de beroepsbevolking dat niet gerekend wordt tot de landbouw, mijnbouw en industrie. Onder de dienstensector vallen de handel, vervoer, horeca, medische voorzieningen, middenstand, onderwijs, etc. De benaming dienstensector doet vermoeden dat er nog andere sectoren bestaan. Dat vermoeden klopt. Het hele idee van sectoren is ontwikkeld door mensen die daaraan de ontwikkeling van de mens of beschaving in kaart hebben gebracht. De eerste stap naar een moderne samenleving zoals wij die nu kunnen is Landbouw en veeteelt, dit is de basis en wordt dan ook de primaire sector genoemd. Na de industriële revolutie is er een tweede sector bijgekomen; de industrie. Dit wordt daarom ook wel de secundaire sector genoemd. Toen de moderne samenlevingen zich bleven ontwikkelen ontstond er een nieuwe duidelijk onderscheidbare sector de dienstensector oftewel de tertiaire sector.

Het niveau van moderniteit van een land kan aan de hand van de sectoren snel worden ingedeeld. Indien het grootste deel van de bevolking werkzaam is in de primaire sector dan wordt de ontwikkeling van dat land niet hoog geacht. Is een groot deel van de beroepsbevolking werkzaam in de diensten (tertiaire) sector dan is de ontwikkeling hoog.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.