Grootboek

Wat is een grootboek? Een grootboek is de registratie in Debet- en Creditboekingen uit alle dagboeken op volgorde van categorie en binnen die categorie op volgorde van tijd.

Debet in het grootboek staat de wijze waarop vermogen aanwezig is en/of besteed werd.

Credit staat de herkomst van het vermogen en de wijze waarop zij verkregen werd.

Een grootboekrekening is de weergave van alle Debet en Creditboekingen van een specifieke categorie in twee kolommen: de linkerkolom bevat de debetboekingen en de rechterkolom bevat de creditboekingen.

REGELS VOOR HET BOEKEN IN HET GROOTBOEK
De verandering van een financieel feit heeft altijd twee kanten: Enerzijds heb je iets verdiend of verloren, anderzijds ben je rijker geworden, of juist armer. Ook kan het zijn dat je minder bezit van het ene en daartegenover meer van het andere. Om dit te volgen wordt van elke financiële gebeurtenis een journaalpost gemaakt. Hierbij worden één of meerdere grootboekrekeningen gedebiteerd en tegelijkertijd één of meerdere grootboekrekeningen gecrediteerd. Het totaal aan debiteringen moet daarbij gelijk zijn aan het totaal van crediteringen. Het grootboek is dus altijd in evenwicht, d.w.z. het totaal aan de debetzijde is noodzakelijkerwijze gelijk aan het totaal aan de creditkant.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.