LIFO

De aanduiding LIFO is een afkorting van het Engelse Last in - First out (dat wat er het laatst in komt, gaat er het eerst uit).
Het LIFO-principe wordt vaak geïllustreerd aan de hand van een stapel dienbladen, waarbij het dienblad dat het laatste op de stapel is geplaatst doorgaans ook het eerste blad is dat er vanaf wordt gehaald. Een ander voorbeeld is het ontslaan van mensen als een bedrijf op loonkosten moet bezuinigen. De personen die het laatst in dienst getreden zijn, moeten als eerste afvloeien.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.