Loonbelasting = voorheffing inkomstenbelasting

Werknemers hebben inkomen uit arbeid.
Op het loon wordt loonbelasting ingehouden.
De loonbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting.
Dit betekent dat bij de afrekening van de inkomstenbelasting rekening gehouden wordt met de ingehouden loonbelasting.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.