Loonheffingskorting

Korting op de in te houden loonbelasting/premie volksverzekeringen. Er zijn zes verschillende loonheffingskortingen. De kortingen zijn in de groene en witte tabellen verwerkt. Dit geldt niet voor de jonggehandicaptenkortiong en de levensloopverlofkorting.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.